انواع بافت پیوندی 

پیوندی سست: فاصله ی بین سلول ها در این بافت زیاد است و ماده ی زمینه ، دارای رشته های پروتئینی كلاژن (رشته های ضخیم ) می باشد. این بافت در زیر پوست قرار دارد و بافت پوششی را به ماهیچه های زیرین متصل می كند.

خون: بافت پیوندی سیالی است که ماده ی زمینه ای آن به صورت مایع (پلاسما) و سلول های خونی (گلبول های سفید، قرمز و پلاكت ها) در آن شناورند.

پیوندی رشته ای: شامل رشته هایی به هم فشرده و ماده ی زمینه ای متراكم می باشد كه در رباط ها ، زردپی ، كپسول مفصلی و سطح خارجی استخوان وجود دارد.

غضروف: دارای ماده ی زمینه ای انعطاف پذیر و رشته های كش سان فراوان می باشد كه در سر استخوان ها (مفصل ) ، نوك بینی ، لاله ی گوش و محل اتصال دنده ها به جناغ سینه دیده می شود.

چربی: شبیه بافت پیوندی سست ولی دارای سلول های محتوی چربی فراوان می باشد ، حجم سلول های این بافت متغیر است و به عنوان عایق و ضربه گیر عمل می كند. این سلول ها هنگام افزایش متابولیسم (سوخت و ساز) كوچك می شوند.

استخوان: سخت ترین نوع بافت پیوندی است كه ماده ی بین سلولی آن شامل مواد معدنی كلسیم دار و رشته های كلاژن می باشد.

بین سلول های بافت پیوندی فاصله ی نسبتاً زیادی وجود دارد كه توسط ماده ی زمینه ای مترشحه‏‏‏‏ی سلول های بافت پیوندی پر شده است، ماده ی زمینه ای می تواند بسته به نوع ماده ی مترشحه به صورت مایع متراکم (پلاسما)، كش سان و یا جامد باشد.

 

* رباط ها كه نوعی بافت پیوندی رشته ای هستند دو استخوان را به هم متصل کرده و حركت استخوان ها را در محل مفصل محدود می كنند.

* زردپی نوعی بافت پیوندی رشته ای است كه ماهیچه را به استخوان متصل می كند مانند زردپی آشیل كه ماهیچه‏‏‏‏ی توأم را به استخوان پاشنه متصل می كند. (در فصل 9 با انواع ماهیچه ها آشنا خواهیم شد.)

كپسول رشته ای نیز نوعی بافت پیوندی رشته ای است كه محل مفصل ها را پوشانده و باعث تولید مایع مفصلی می شود.